Kopen > Project Globe > Premies / Fiscale voordelen

Project GLOBE

Premies en fiscale voordelen

Deze informatie is gebaseerd op de wetgeving die van kracht is in 2010 :

PREMIES

Passiefpremie : Als de procedure gevolgd wordt, zullen de uiteindelijke kopers de passiefpremie kunnen genieten. Deze zou 2 % tot 3 % van de aankoopprijs bedragen.

Premie fotovolta´sche panelen : Het Brussels Gewest kent, onder bepaalde voorwaarden, een premie toe ten belope van maximum 30 % van het factuurbedrag. Indien de verkoop van de appartementen plaatsvindt vóór de facturatie van de panelen, kan de factuur van de panelen op naam van de uiteindelijke kopers staan, zodat zij deze premie, ten bedrage van ongeveer 1500 euro per installatie, kunnen genieten.

BELASTINGVERMINDERINGEN

Belastingvermindering voor zero-energiewoningen : de belastingplichtige kan een bedrag van 1660 euro/jaar (inkomsten 2010) aftrekken van zijn belastingen gedurende een periode van 10 jaar indien hij gedurende heel deze periode eigenaar blijft van het gebouw.

Belastingvermindering voor de installatie van fotovolta´sche panelen : indien de fotovoltaïsche installaties gefactureerd kunnen worden op naam van de kopers, geeft deze investering recht op een belastingvermindering van 40 % voor de investering, met een maximum van 3 600 euro (inkomsten 2010). Deze vermindering is cumuleerbaar met de belastingvermindering voor zero-energiewoningen, maar is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen zodra dit maximumbedrag is bereikt.


Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be