Project Globe > EPB

EPB (Energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen)

Het project Globe van Green Immo is niet gebonden aan de EPB-reglementering omdat de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd vóór 1 juli 2009. Het project is vandaag nog niet ingevoerd in de EPB-software.
De (passieve) thermische prestatie, de materiaalkeuze en de aangewende technieken leveren evenwel een E-peil op dat veel beter is dan wat de ordonnantie oplegt (vandaag is dit nog E90, vanaf 2 juli 2011 is het E70).

Vanaf 2010 is de certificatie van de gebouwen verplicht voor vastgoedtransacties en wordt het E-peil van het gebouw berekend.

Uit het onderstaande overzicht van de verschillende eisen van de EPB-ordonnantie en de prestaties die het project Globe kan laten optekenen, blijkt dat aan deze eisen ruimschoots wordt voldaan:

E-peil :

E= 100x (kenmerkend jaarlijks verbruik van primaire energie / referentiewaarde voor het kenmerkend jaarlijks verbruik van primaire energie).
Deze waarde wordt berekend op basis van alle aspecten die hieronder worden besproken (gebouwschil en gebruikte technieken).
Niet alleen wordt voldaan aan de verschillende eisen die verband houden met de gebouwschil, maar de hele filosofie van het project “zonder primaire energie” zorgt voor een gunstig E-peil; deze waarde weerspiegelt dan ook de behoefte aan primaire energie van het gebouw :
-productie van groene stroom door de fotovoltaïsche installatie en de warmtekrachtkoppeling op koolzaad
-gezamenlijke warmteproductie uit biomassa (warmtekrachtkoppeling op koolzaad)

K-peil :

Opmerking :
Voor woongebouwen brengt een stijging van het K-peil met 10 punten een stijging van de E-indicator met 10 punten mee.

Umax-waarden opgelegd door de EPB-norm :

Met andere woorden, elk van de wanden van de gebouwschil is ongeveer drie keer beter geïsoleerd dan vereist volgens de EPB-ordonnantie.

Ventilatie :

Er moet ventilatie aanwezig zijn in het gebouw, en deze ventilatie moet bovendien voldoen aan de debietvereisten van de ordonnantie.
In het project Globe bestaat de hygiënische ventilatie van het gebouw in elke privé-eenheid uit een individueel systeem van gecontroleerde mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Dit is het beste van de drie systemen die de EPB-norm aanbeveelt, en is overigens verplicht in de passiefbouw.
De ventilatiedebieten zijn berekend om te voldoen aan de norm NBN D50-001, die nog strenger is dan de EPB-norm.
De dichtheid van het gebouw wordt gemeten aan de hand van een “blower door test”. De luchtverversing per uur bij een druk van 50 Pa (waarde n-50) moet lager zijn dan 0,6 – de aanbeveling van de EPB-norm bedraagt 1 volume/uur – indien het gebouw is uitgerust met een VMC-systeem.

Thermische bruggen :

De thermische bruggen zijn beperkt en werden in aanmerking genomen in de thermische studie van het gebouw. Elke thermische brug werd berekend (de EPB-ordonnantie voorziet de vermelding van een standaardwaarde, wat een aanzienlijk minder gunstig resultaat geeft).

Oververhitting :

Het probleem van oververhitting werd al bij het ontwerp van het gebouw in aanmerking genomen. De oververhitting wordt dus passief beheerd, zonder energieverbruik (aangezien dit nadelig zou zijn voor de berekening van het E-peil).
- grote thermische inertie: betonplaten, metselwerk in kiezelkalksteen
- schaduw (balkons, terrassen …)
- intensieve ventilatie die wordt vergemakkelijkt doordat het om doorzonwoningen gaat (de vensters in tegenoverstaande gevels kunnen worden opgezet zodat er een betere luchtdoorstroming is en de woning beter kan worden gekoeld).
De gecontroleerde mechanische ventilatie maakt het ook mogelijk de risico’s van oververhitting te verminderen.
Bovendien kan het gebouw worden gekoeld door nachtelijke ventilatie langs de vensters of de VMC, dankzij de by-pass.
Het E-peil daalt wanneer het gebouw een actieve koeling vereist of geen oververhittingsindicator van minder dan 8 000 kWh/jaar kan garanderen. De waarde van 17 000 kH mag niet worden overschreden.

Thermische isolatie :

Alle warmwater- en verwarmingsleidingen zijn goed geïsoleerd. De EPB-eis wordt in dit domein ruimschoots gehaald.

Verdeling van de verspreiding van warmte, koude en lucht :

De EPB-norm legt op dat het gebouw in zones wordt verdeeld om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van elke woning. Het project Globe is op die manier ontworpen :
-Individuele ventilatoren, eveneens individuele luchttoevoer en -afvoer.
-Mogelijkheid om elke privéverwarmingsinstallatie af te sluiten in de inkom.

Programmeerinrichting :

De EPB-norm vereist dat elke eenheid wordt uitgerust met een manuele bedieningsinrichting en een automatische programmeerinrichting met klok.
Dit is het geval in dit project, aangezien een kamerthermostaat voorzien is in elk van de woningen om de verwarmingsinstallaties te bedienen. De handdoekendroger in de badkamer wordt bediend met behulp van een thermostatische kraan.

Energiemetingen :

Individuele elektriciteitsmeters zijn voorzien, alsook meters voor de elektriciteitsproductie (warmtekrachtkoppeling en fotovoltaïsche panelen).
Doorvoermeters op de warmwaterleidingen zijn voorzien in de inkom van elk van de privé-eenheden.
Deze voorzieningen voldoen dus aan de EPB-vereisten.

Toevoer van verse lucht :

Elk van de eenheden is uitgerust met een ventilatiesysteem met dubbele stroom en warmterecuperatie op de afgevoerde lucht en een automatische regeling (bypass), conform de EPB-ordonnantie.

Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be