Project Globe > technische details

Project Globe: technische details

Concept en technieken - Materialen - Waterbeheer - Biodiversiteit

Energie- en milieuconcept / toegepaste technieken

Het project behelst de bouw van een gebouw zonder primaire energie, m.a.w. een gebouw dat op duurzame wijze minstens evenveel primaire energie produceert als dat het verbruikt. Dit ambitieuze streefdoel (dat in het buitenland al eerder werd behaald) kon worden bereikt op de volgende manier :

1) de passiefstandaard (behoefte aan verwarmingswarmte lager dan 15kwh/m2/jaar) werd gehaald, met name dankzij de compactheid van het gebouw, de optimale isolatie van de wanden en een grondige studie van de positie en de afmetingen van de grote raampartijen. Het algemene isolatieniveau, berekend volgens de norm NBN B62 001, is K14 voor het gebouw langs de Bernaertsstraat en K13 voor het gebouw langs de Alsembergsesteenweg (huidige officiële norm: K45)

Door de goede warmte-isolatie van het gebouw is de geluidsisolatie voor lawaai van buitenaf bovendien veel hoger dan het gemiddelde.

2) de behoefte aan elektrische energie werd verminderd aan de bron (zuinige verlichting, zuinige huishoudtoestellen, wasmachines aangesloten op de warmwaterleiding, …); ook de liften werden gekozen op basis van hun energie-efficiëntie

3) met behulp van een microwarmtekrachtkoppeling op basis van biomassa wordt de energie geleverd die nodig is voor de bijverwarming van het gebouw en van het sanitair warm water, alsook de elektriciteit

4) het geheel wordt aangevuld met een installatie van fotovoltaïsche panelen ter compensatie van de door het gebouw verbruikte primaire energie. Elk appartement beschikt over een eigen fotovoltaïsche installatie.

De elektriciteitsproductie via warmtekrachtkoppeling bedraagt 22 000 kwh/jaar; via de fotovoltaïsche panelen wordt nog eens € 18 000 kwh/jaar opgewekt. De behoefte aan sanitair warm water en bijverwarming wordt geleverd door warmtekrachtkoppeling en een aanvullende verwarmingsketel op gas.

Boven

Projet GLOBE intérieur d'îlot

Klik op de afbeelding om ze vergroten

Materialen

Het aspect ecoconstructie kwam in tweede instantie aan bod. De overwogen materialen doen het in het algemeen ook goed in de methodologie van de NIBE (standaardclassificatie van de materialen op basis van hun energieverbruik, hun impact op milieu en gezondheid, recyclage, …). Elk materiaal werd gekozen op basis van zijn technische en ecologische efficiëntie.

In het bijzonder :

BOVEN

Waterbeheer

De toegankelijke daken, met een oppervlakte van 150 m2, worden begroend. (De rest van de dakoppervlakte wordt bedekt met fotovoltaïsche panelen.) Er komt een regenwatertank van 10 000 liter en het opgevangen water zal worden gebruikt om de buitenplanten te gieten en de gemeenschappelijke vertrekken schoon te maken. Ook de waterbesparing “aan de bron” werd bestudeerd, en de appartementen werden uitgerust met :

BOVEN

Biodiversiteit

Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving door de aanleg van groene gevels en groene daken.
De groene gevels worden uitgevoerd door stalen stangen aan te brengen waarop klimplanten kunnen groeien zonder schade aan de gevelbekleding.

BOVEN

Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be