Project Globe > balans

Project Globe: economische en ecologische balans

Energieopbrengsten

Het voorbeeldgebouw verbruikt bijna 3 keer minder energie dan een gewoon gebouw dat is gebouwd volgens de huidige normen.

Raadpleeg de tabel met de berekening van het verbruik en de energiebesparingen

Het grootste deel van de energiebesparing wordt uiteraard geleverd door de lagere verwarmingsbehoefte (bijna 10 keer minder dan in een gewoon gebouw). Tegen de huidige energiekosten zal het gebouw, in de eerste 10 jaren, energieopbrengsten voortbrengen, en geen kosten (meer dan € 10 000 voor het hele gebouw in het eerste jaar). Gemiddeld bedraagt de energiewinst van dit gebouw, over 20 jaar, vergeleken met een gewoon gebouw, meer dan € 30 000/jaar, wat voor een appartement van 100 m2 overeenkomt met een jaarlijkse besparing van € 2000. De nettokostprijs van het gebouw houdt rekening met alle stromen uit de aankoop van biomassa en gas, de verkoop van elektriciteit aan het net tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs (op dit moment mag de opgewekte elektriciteit nog niet worden gebruikt buiten de gemeenschappelijke ruimten) en de verkoop van groenestroomcertificaten tegen de huidige marktprijs van 90 euro.

Het project vermindert de uitstoot van CO2 met meer dan 60 ton per jaar, vergeleken met een gewoon gebouw. Deze balans houdt alleen rekening met het directe energieverbruik, en niet met het verbruik van “grijze” energie, dat ook lager is doordat duurzame materialen worden gebruikt.

Nota: de hierboven vermelde cijfers geven een zo nauwkeurig mogelijke raming van de realiteit, rekening houdend met een normaal verbruik en de huidige energieprijzen. Ze kunnen in geen geval worden beschouwd als een garantie van de projectontwikkelaar over het reële verbruik.Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be